“Hear the voice” – Vijf jaar vespers in de St. Joriskerk

Op vrijdagavond 27 oktober 2006 werd een live-opname gemaakt van een concert door het St. Joris Kamerkoor. De vespers in de St. Joriskerk zijn uitgegroeid tot een bloeiende traditie, waarin ook twee andere koren participeren. Op het programma stond een selectie van de muziek die de afgelopen jaren tijdens die vespers heeft geklonken. Dit is meteen een dwarsdoorsnede van de Vespermuziek uit de afgelopen eeuwen.
Aan het concert werkten mee: het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar enChris Bragg, orgel.