Kerstconcert Chr. Gem. Zangvereniging FIDUCIA

In samenwerking met Verschoor Geluid Produkties werd van dit concert een opname gemaakt. Het koor werd begeleid door een orkest met koper- en houtblazers, viool, sopraan, slagwerk, piano en orgel.